Wizualizacja zagospodarowania terenu jest wizualizacją poglądową, a przedstawione elementy małej architektury ogrodowej oraz nasadzenia i zazielenienie terenu nie wchodzą w zakres niniejszej oferty.